Gastouderopvang bij Iris' minicrèche.

 

Nog niet alle ouders/verzorgers zijn bekend met gastouderopvang. Ik zal het begrip hier kort uitleggen.

Gastouderopvang is een erkende en geregistreerde vorm van kinderopvang. Het is kleinschalige en huiselijke opvang, bij de gastouder thuis. Net zoals bij de reguliere kinderopvang wordt een gastouder gecontroleerd door de GGD. Het gastouderbureau voert jaarlijks een risico-inventarisatie uit waarbij o.a. gecontroleerd wordt op de veiligheid, met als doel de risico's op ongelukken zo klein mogelijk te houden. 

Ook heeft een gastouder altijd een geldig diploma kinder EHBO (met jaarlijkse herhaling), een VOG (verklaring omtrent gedrag) en minimaal een certificaat Goed Gastouderschap. Hiernaast ben ikzelf ook nog in het bezit van het MBO diploma Pedagogisch Werk.

Er zijn bij mij maximaal 5 kindjes tegelijkertijd in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, waarvan maximaal 2 baby's. Hierdoor kan ik alle kindjes genoeg aandacht geven en zijn er ook andere kindjes om samen mee te spelen en van elkaar te leren. 

Baby's volgen zoveel mogelijk hun eigen eet- en slaapritme van thuis.

Afhankelijk van wat de dreumessen en peuters gewend zijn probeer ik hen hetzelfde schema te laten volgen zodat we wat structuur in de dag hebben en er tijd overblijft om gezamelijk leuke dingen te doen. Er zijn altijd de dagelijkse terugkerende rituelen, kleine kinderen vinden dat prettig, zo weten ze waar ze aan toe zijn.

In overleg is er veel mogelijk, zo kan uw kindje ook de avondmaaltijd bij mij nuttigen en zijn dieëten geen probleem.

 

Meer informatie over o.a. de eisen waaraan een gastouder moet voldoen kunt u hier vinden: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vraag-en-antwoord/aan-welke-eisen-moeten-gastouders-voldoen.html

 

De Universiteit van Leiden deed een onderzoek naar kinderopvang, met een mooie uitkomst voor de gastouderopvang.

Uit dit onderzoek blijkt dat gastouderopvang in vergelijking met kinderdagverblijven gunstiger naar voren komt:

- het welbevinden van kinderen is hoger,

- de opvoeders zijn sensitiever en

- er is minder lawaai.

De link naar het volledige onderzoek: 

www.fsw.leidenuniv.nl/pedagogiek/agp-d/nieuws/rapport-kinderopvang-2008.html